CREDO OF THE DANISH HEALTH SYSTEM: (English/Danish)

Who are you?

What do you want from us?

Shhhh…. We have important healing work to do!

THE DOCTOR:

I am the doctor, I am your doctor and you shall have no other doctors before me, neither a GP nor a hospital doctor; neither must you resort to Google nor a professional healer, and another doctor´s second opinion is the Devils work.

You must listen to me; I do not have to listen to you. Look at me when I am talking; I do not have to look at you… ever.

Only facts in the form of extensive, expensive tests and scanning count; Your symptoms are your own and your narrative of them is totally irrelevant.

Your own general condition of mind and body is irrelevant; only the illness or bodily malfunction I personally have discovered matters.

Any and all health problems other than the ones I personally have discovered or are treating are irrelevant; I, your doctor, cannot do anything about them anyhow and any symptoms they might give you are irrelevant to my diagnosis and treatment.

You have been admitted to my my ward and my ward is where I am the expert, it is my exclusive domain, all other wards are the domains of other doctors and they are outside my influence.

Here, and only here, are you totally dependent on me and my minions. If you try to go outside my ward or domain you enter the domain of another doctor and that I will not tolerate.

THE DOCTORS WARD:

Patients are confused and unaccountable; their kith and kin even more so; we will humor them, but under no circumstance will we listen to what they are saying – their story concerning their situation is irrelevant to our diagnosis.

We can only treat you in accordance with what the doctor wishes.

You are entitled to be coddled by us, but we will still only treat you as we deem necessary – your own wishes and needs are irrelevant.

Patients and their kith and kin with Internet access are of the devil. How dare they inform us about the latest developments in OUR field. How dare they start a discussion with their doctor or any of his minions?  They, who so depend on us, are neither to impugn our knowledge nor our competence and by no means our good intentions.

Your well-being once you’ve left us is of no concern to us; we deal in facts and only those measurable results we personally have achieved count.

If and when you must return to us, we still won’t listen to you or look at you, we will just continue to carry out the same procedure as before; because that’s what we’re really good at…

Danish:

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSENS CREDO:

Hvem er du?

Hvad vil du?

Shhh…. vi har et arbejde at passe!

LÆGEN:

Du må ikke have nogen anden læge end mig, jeg er din læge, om det er i almen praksis eller som hospitalslæge; det er ikke tilladt at konsultere hverken Google eller naturlægen, og “second opinion” har fanden skabt.

Du skal lytte til mig; Jeg behøver ikke lytte til dig. Du skal se på mig, når jeg taler; Jeg behøver ikke se på dig.

Kun “facts” i form af test eller dyre skannings-resultater tæller; dine symptomer er dine egne og din fortælling om dem er mig irrelevant.

Dit almene velbefindende er også irrelevant: det er kun den sygdomen eller skavank jeg behandler, der tæller.

Andre skavanker end dem jeg har opdaget og /eller behandler er mig uvedkommende; jeg, din læge, kan ikke gøre noget ved dem og skal ikke gøre noget ved dem; dine evt. ”symptomer” rangerer langt under mine facts.

Du er indlagt på min afdeling; min afdeling er mit gebet, sådan som andre afdelinger er andres gebet og derfor helt udenfor min indflydelse.

Her, og kun her, er du afhængig af mig og mine. Går du udenfor mit arbejdsområde, så er du på en anden læges gebet og det kan jeg ikke være med til.

AFDELINGEN:

Patienter er forvirrede og utilregnelige; deres pårørende er det i endnu højere grad; de skal snakkes efter munden, men de skal ikke lyttes til, da deres fortælling alligevel er sagen uvedkommende.

Vi kan kun udføre det, der er pålagt os af lægen.

Du har krav på at blive taget hånd om, men vi gør det kun i det omfang, vi finder nødvendigt, og dine selvopfundne ”behov” er os ligegyldige.

Patienter og pårørende med adgang til internet har fanden skabt. Hvor vover de at oplyse os om det sidste nye indenfor det, der er VORES felt? Hvor vover de at diskutere med lægen eller hans medarbejdere? Vores viden, håndelag og intentioner må aldrig drages i tvivl.

Når du forlader os, har dit almene velbefindende ingen betydning for os – det er kun de målbare resultater vi har registreret, der tæller.

Hvis (og når) du kommer tilbage til os med dit problem, vil vi stadigvæk hverken høre eller se på dig; vi fortsætter bare med den samme procedure som sidst, du var her – for det er det, vi er bedst til….

Advertisements